Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Vydané certifikáty

vydané certifikáty

V prípade potreby aktuálnej informácie o vydaných platných, pozastavených certifikátoch alebo certifikátoch s ukončenou platnosťou nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: certifikacnyorgan@tuvslovakia.sk alebo na telefónnom čísle: 02/48 291 258.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa