Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení

Úradná skúška

Posudzovanie BEZPEČNOSTI a ÚRADNÉ SKÚŠKY

TÜV SÜD Slovakia po preverení Národným inšpektorátom práce (NIP) v zmysle požiadaviek zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a na základe vydaného oprávnenia ev. č. OPO-000001-07 pracuje ako oprávnená právnická osoba v nasledujúcich oblastiach:

 

Preverovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľov a vydávanie oprávnení v zmysle § 14 ods. 1 písm. a):

 • Odborná spôsobilosť organizácie na výkon odborných skúšok vyhradených technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť organizácie na vykonávanie opráv vyhradených technických zariadení
 • Odborná spôsobilosť organizácie na plnenie tlakových nádob na dopravu plynov a plnenie nádrží motorových vozidiel plynom

 

Výkon úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených technických zariadeniach v prevádzke v zmysle § 14 ods. 1 písm. b):

 • Skúšky vyhradených tlakových, zdvíhacích, plynových a elektrických zariadení
 • Vydávanie príslušných dokladov o vykonaných skúškach
 • Označovanie vyhradených technických zariadení

Overovanie odborných vedomostí fyzických osôb pre výkon činností na vyhradených technických zariadeniach v prevádzke a vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 14 ods. 1 písm. c):

 • Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
 • Opravy VTZ
 • Obsluha VTZ

 

Odborné stanoviská v zmysle § 14 ods. 1 písm. d):

 • Technické zariadenia
 • Materiály
 • Dokumentácie technických zariadení a technológií
 • Projektové dokumentácie stavieb s technickým zariadením

Mohlo by vás zaujímať:

Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti výrobcu a dodávateľa pri zabezpečení bezpečnosti technických zariadení pred ich uvedením do prevádzky.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení

Stiahnuť príručku


Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa