Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Každý výrobca, ktorý sa chce presadiť medzi konkurenciou na náročných trhoch priemyselne vyspelých štátov, musí zabezpečiť pre svoje výrobky nielen zodpovedajúcu vysokú úroveň kvality, ale docieliť aj jej dlhodobé priebežné dosahovanie a preukazovanie.

Certifikácia predstavuje dôležitý prostriedok pre prezentáciu firmy na náročných trhoch a je kľúčom k uplatneniu vyšších cenových
hladín a k exportu na zahraničné trhy vyspelých štátov.


V oblasti certifikácie osôb a výrobkov ponúkame tieto služby:

 • Certifikácia osôb podľa ISO/IEC 17024

  Certifikačný orgán osôb TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/lEC 17024:2012 vykonávať certifikáciu fyzických osôb:

  • na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových,
  • na obsluhu a opravu vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích a plynových,
  • na výkon činnosti elektrotechnika na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
  • na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;
  • osôb v oblasti nedeštruktívneho skúšania
  • osôb vyhotovujúcich nerozoberateľné spoje (zvárač kovov, zvárač termoplastov, spájkovač, zvárač – operátor/zoraďovač odporového zvárania).

  Viac informácií o certifikácií

 • Certifikácia výrobkov podľa EN ISO/IEC 17065 (EN 45011)

  Certifikát umožňuje hlavne:

  • získať alebo si zlepšiť imidž firmy
  • lepšie sa presadiť na trhu oproti konkurenčným firmám
  • zvýšiť podiel exportu vo firme
  • dosiahnuť vyššie finančné zhodnotenie produkcie a nadväzne aj lepšiu ekonomickú efektívnosť prevádzky firmy
  • znížiť rozsah skúšok, čo sa prejaví dosiahnutím úspory nákladov na skúšky a skúšanie, v skrátení výrobného cyklu a tým aj v
  • skrátení dodávok finálneho výrobku

  Viac informácií o certifikácií

 • Certifikácia výrobkov podľa SFCS 1004

  Certifikácia spotrebiteľského reťazca je založená na princípe sledovania pôvodu certifikovaného dreva v celom reťazci od ťažby dreva až po konečného spotrebiteľa výrobkov z dreva a papiera.

  Viac informácií o certifikácií

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa